SKILL FLOW DESIGN™

Nasz autorski model utrwalania rezultatów projektów rozwojowych.

Skill Case to miejsce zderzenia nauki z biznesem. To kuźnia, w której wyniki badań zmieniamy w użyteczne narzędzia i wspieramy Twój zespół w tworzeniu nawyków dających przewagę nad konkurencją.

Zestaw wytycznych opisujących jak płynnie zamienić procedurę w organizacji, skrypt sprzedażowy czy wiedzę książkową na zachowania w pracy to właśnie Skill Flow Design™.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej metodzie Skill Flow Design™? Obejrzyj video lub skontaktuj się z nami klikając TUTAJ i zapytaj o manual.

W materiale znajdziesz informacje o naszych doświadczeniach i badaniach leżących u podstaw założeń modelu, a także wskazówki dotyczące dobrych praktyk i częstych błędów popełnianych przy realizacji działań rozwojowych.

PAWEŁ WOŹNIAK

Psycholog, inwestor i twórca Skill Case. Trener z ponad jedenastoletnim doświadczeniem i autor artykułów poruszających tematykę sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania. Specjalizuje się w skutecznym wdrażaniu zmian nawyków w organizacji. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i anglojęzycznych studiów Managing Business na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dyplomowany coach – ukończył kurs Professional Coach zaaprobowany przez International Coach Federation (ścieżka ACSTH, certyfikat nr 437). Członek Center for Evidence Based Management.

Pracuje w nurcie evidence based (praktyk opartych na dowodach) – przekazuje najnowszą wiedzę i stosuje skuteczne metody poparte wynikami aktualnych badań w dziedzinie psychologii, ekonomii i zarządzania. Twórca modelu Skill Flow Design™ narzędzia wspierającego organizacje i liderów w budowaniu kompetencji zespołów w warunkach ciągłej zmiany.

Realizował szkolenia dla grup m.in. w Alior Banku, UPS, IBM Polska, Volvo, Grupie Allegro, KUKA Roboter, Fagormastercook, Pryzmat, Travel Planet, CCIG i FM World.

Przedsiębiorca i inwestor, działający na rynku instrumentów podwyższonego ryzyka. Prywatnie – biegacz i muzyk-amator. W wolnym czasie odkrywa uroki polskich gór.

SKILL CASE VIDEOS

Sposób na atrakcyjne e-learningi i materiały marketingowe

W ramach usługi Skill Case Videos stworzymy dla Ciebie animację z lektorem lub nagranie z żywymi aktorami.

Takie nagrania świetnie sprawdzają się jako element szkoleń online, jako wizytówka Twojej organizacji udostępniona w mediach społecznościowych lub atrakcyjna prezentacja Twojego produktu lub usługi.

Video przygotujemy w oparciu o scenariusz dostarczony przez Ciebie lub napisany wspólnie z nami.

Zachęcamy do zapoznania się z animacjami dostępnymi na naszej stronie i na naszym kanale youtube (link w prawym dolnym rogu ekranu).

DLA LIDERÓW I MENEDŻERÓW

Szkolenia rozwijające kompetencje kadry zarządzającej.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń skierowanych do kadry menedżerskiej, pracowników obsługi klienta i handlowców. Zajęcia realizujemy w formie grupowej lub indywidualnie (m.in. w formie szkoleń „on-the-job”).

Działania zawsze poprzedzamy etapem diagnozy, który pozwala precyzyjnie określić cele szkoleniowe, a dodatkowo dostosować materiały i przykłady użyte podczas szkolenia do branży i specyfiki naszego klienta.

W ramach naszej filozofii Skill Flow Design™ stosujemy metody pomagające utrwalić rozwijane umiejętności i zmniejszyć ryzyko nieuzyskania oczekiwanych przez klienta rezultatów.

Debiut w roli szefa może być  dużym wyzwaniem, niezależnie od tego, czy stajesz na czele swoich dotychczasowych koleżanek i kolegów, czy obejmujesz całkiem nowy zespół. Wymaga od Ciebie wykształcenia nowych postaw i kompetencji, by skutecznie wpierać i motywować współpracowników, jednocześnie nie ograniczając ich potencjału. To szkolenie pozwoli Ci w sposób świadomy i mniej stresujący odnaleźć się w nowej życiowej roli.

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • dużą świadomość czekających Cię wyzwań i gotowe scenariusze, jak rodzić sobie z pułapkami czekającymi na młodego szefa;
 • narzędzia pomagające zbudować Twój autorytet;
 • wiedzę, jak właściwe ustalić reguły w zespole;
 • praktyczne umiejętności, jak delegować zadania i kontrolować ich wykonanie;
 • wiedzę o tym, jak wspierać pracowników nie wyręczając ich;
 • wiedzę, jak w budować atmosferę zaangażowania i bezpieczeństwa w zespole;
 • wiedzę, jak zachować się w sytuacji „między młotem a kowadłem”, czyli jak kształtować relacje zarówno z podwładnymi, jak i przełożonymi.

Szkolenie "Podejmowanie decyzji"

Podejmowanie decyzji jest jedną z najważniejszych umiejętności dobrego lidera. Dobre decyzje mają pozytywny wpływ na rozwój firmy, pracowników i samego lidera. Złe – mogą zaważyć na dalszych losach organizacji. Jest jednak coś znacznie gorszego od niewłaściwej decyzji: to brak decyzji, który paraliżuje pracę zespołu, a w konsekwencji całej firmy. Jak więc w nierzadko trudnych warunkach presji czasowej i finansowej, podjąć jak najlepszą decyzję?

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • wiedzę na temat procesu podejmowania decyzji (w tym także podejmowania decyzji w sytuacji stresu);
 • wiedzę, czym jest myślenie szybkie i co odróżnia je od myślenia wolnego;
 • narzędzia pomagające kontrolować negatywne emocje związane z lękiem przed podjęciem złej decyzji;
 • podstawy umiejętności wykorzystania statystyki i rachunku prawdopodobieństwa w procesie podejmowania decyzji;
 • podstawową umiejętność projektowania eksperymentów biznesowych;
 • wiedzę, jak prawidłowo robić analizę wartości oczekiwanej;
 • narzędzia do grupowego podejmowania decyzji – poznasz też jego wady i zalety.

Szkolenie "Budowanie motywacji"

Skąd się bierze motywacja do pracy? Dlaczego niektórych motywuje wyłącznie widmo grożących konsekwencji, a  innych „kręci” sama możliwość tworzenia? Na Tobie, jako na przełożonym, ciąży odpowiedzialność zbadania, co dokładnie motywuje do pracy Twoich podwładnych i stworzenie im takich warunków, by każdy w Twoim zespole czuł chęć do pracy, a jednocześnie miał poczucie sprawiedliwości i sensu.

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • Wiedzę na temat motywacji zewnętrznej, wewnętrznej i uwewnętrznionej;
 • wiedzę, jakie zalety ma motywacja finansowa i kiedy ją stosować;
 • gotowe narzędzia motywowania pozafinansowego;
  dowiesz się, jak rozpocząć zmianę motywacji finansowej w zespole na pozafinansową;
 • świadomość, które zachowania managera osłabiają, a które wzmacniają motywację w zespole.

Szkolenie "Zarządzanie zmianą"

Każda zmiana budzi opór, to naturalna reakcja obronna przed tym, co nieznane i w co trzeba zaangażować środki finansowe lub czasowe. Jako lider będziesz nierzadko postawiony przed koniecznością zakomunikowania i wdrożenia procesów, na które Twój zespół wydaje Ci się niegotowy. Jak więc odpowiednio przygotować siebie i swój team do nieuniknionego?

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • Wiedzę, jak ocenić, czy organizacja jest gotowa do zmiany (czy ma odpowiednie zasoby ludzkie, finansowe, czasowe);
 • metody służące do badania luki kompetencyjnej w zespole;
 • wiedzę o etapach planowania i wdrażania zmian;
 • umiejętność planowania i komunikowania zmiany w zespole i całej organizacji;
 • wiedzę, jak wytypować „agentów zmiany” i dowiesz się, jak skutecznie z nimi pracować;
 • wiedzę o tym, jak stworzyć kryteria oceny postępu wprowadzanej zmiany.

Szkolenie "Jak mówić, by Cię słuchano?"

Jak mówić tak, by Twój zespół Cię słuchał i rozumiał? I przede wszystkim, jak sprawić, by Twoi podwładni wykonywali Twoje polecenia, a jednocześnie nie bali się wyrazić swoją opinię i wątpliwości? Sprawna komunikacja to podstawa dobrego zespołu – zwiększa efektywność i pomaga wyeliminować wiele błędów. Dzięki temu szkoleniu wejdziesz na nowy poziom komunikacji ze swoim zespołem, a zyskana praktyczna wiedza przyda Ci się nie tylko w pracy, ale i w domu.

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • świadomość różnic komunikacyjnych i wynikających z nich błędów (m.in. kobiety-mężczyźni, komunikacja międzypokoleniowa, komunikacja międzykulturowa);
 • umiejętność precyzyjnego wydawania poleceń;
 • umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej;
 • wrażliwość na potrzeby poszczególnych członków zespołu i wypracowanie postawy pomagającej wypracowanie porozumienie win-win (konsensus zamiast kompromisu);
 • umiejętność przygotowania się do przekazania trudnej informacji (brak premii, redukcja zatrudnienia, nadgodziny);
 • wiedzę o najważniejszych zasady prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji.
Umiejętność wywierania wpływu w środowisku biznesowym jest niezwykle cenną umiejętnością. Pomaga zyskać przewagę nad konkurencją, ale również ułatwia opanowanie sytuacji kryzysowych wynikających z niewłaściwego przepływu informacji. Dzięki temu szkoleniu poznasz najskuteczniejsze techniki wywierania wpływu, by móc płynnie je stosować zarówno podczas trudnych rozmów, jak i w codziennym budowaniu relacji z zespołem. Nauczysz się także, jak je rozpoznawać i jak się przed nimi bronić.

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • Wiedzę, czym różni się wpływ od manipulacji;
 • umiejętność wykorzystania języka pozytywnego w komunikacji z zespołem;
 • wiedzę na temat reguł wpływu społecznego i sposoby ich wykorzystania w komunikacji z zespołem;
 • umiejętność stosowania „pytań managerskich” i dowiesz się, kiedy warto je stosować;
 • wiedzę, jak przekazywać trudne informacje (brak premii, redukcja zatrudnienia, cięcia budżetowe);
 • wiedzę o zastosowaniu językowych środków perswazji
 • spostrzegawczość, dzięki której częściej rozpoznasz i zareagujesz na próby manipulacji.

Szkolenie "Efektywne wykorzystanie czasu"

Chyba nie ma nic gorszego dla kariery niż skrupulatne wykorzystanie czasu na rzeczy nieistotne. A w czasie, gdy nie brakuje nam różnych rozpraszaczy, potrzebna jest umiejętność precyzyjnego wyznaczania celów i harmonogramów działania. Odpowiadanie na maile, ciągłe telefony czy pytania członków zespołu mogą skutecznie odciągnąć od tego, co jest naprawdę istotne. Jak więc sobie z tym radzić, zwłaszcza gdy gonią nas terminy, a każdy projekt jest na wczoraj?

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • Wiedzę, jak właściwie ustalać cele i priorytety dla siebie i swojego zespołu;
 • wiedzę o najczęściej popełnianych przez szefów błędach w organizacji pracy zespołu;
 • narzędzia do radzenia sobie z presją czasu;
 • wiedzę na temat właściwego delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień;
 • metody do radzenia sobie z prokrastynacją – zarówno indywidualną jak i zespołową.

DLA HANDLOWCÓW I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI KLIENTA

Szkolenia rozwijające kompetencje sprzedażowe i obsługowe, dla pracowników mających na co dzień kontakt z klientem.

Umiejętności sprzedażowe są w organizacji zasobem bezcennym. Kiedy od sposobu zbadania potrzeb, zaprezentowania produktu, umiejętności zbudowania relacji z klientem czy umiejętności dosprzedaży zależą wyniki organizacji – warto zadbać, by zatrudniani handlowcy posługiwali się najlepszymi dostępnymi metodami.

Zarówno handlowcy jak i pracownicy obsługi klienta są wizytówką firmy.
To od ich wiedzy, umiejętności i nastawienia zależy, jaki obraz organizacji zbuduje sobie klient. Ten obraz, doświadczenie klienta, często przekłada się na liczbę pozytywnych lub negatywnych opinii rozpowszechnionych wśród znajomych i w Internecie.

Szkolenie "Profesjonalna obsługa klienta"

Profesjonalna obsługa, czyli jaka? To nie tylko sprzedaż, ale również zadbanie o zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa klienta, profesjonalny wizerunek firmy w kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym lub w mediach społecznościowych. Niedoinwestowanie działów obsługi klienta kosztuje firmy rocznie setki miliardów dolarów – tych strat można uniknąć.

Uczestnicząc w szkoleniu pracownik obsługi klienta zyska:

 • świadomość wpływu satysfakcji klienta na wyniki finansowe firmy;
 • wiedzę, czego klienci oczekują od obsługi klienta;
 • umiejętność wykorzystania pozytywnego języka podczas obsługi klienta;
 • wiedzę o czynnikach pozwalających budować trwałą relację z klientem;
 • umiejętność badania potrzeb klienta i jednoczesnego kierowania rozmową;
 • wiedzę o standardach obsługi telefonicznej, mailowej, przez komunikatory i w mediach społecznościowych;
 • przekonanie o sensie i istotności wykonywanej pracy.

Szkolenie "Sprzedaż wysokowartościowa"

Mogłoby się wydawać, że sprzedaż karnetu na siłownię i robotów przemysłowych pracujących na linii produkcyjnej wymaga od handlowca niemal samych umiejętności. Nic bardziej mylnego! Sprzedaż produktów wysokowartościowych znacząco różni się od sprzedaży produktów o niskiej wartości. Świadomość i umiejętność wykorzystania tych różnic niejednokrotnie decyduje o skuteczności transakcji.

Uczestnicząc w szkoleniu handlowiec:

 • wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji konsumenckich przy zakupie produktów nisko- i wysokowartościowych;
 • wiedzę, dlaczego klient reaguje negatywnie na próby szybkiego zamknięcia sprzedaży;
 • umiejętność wykorzystania sekwencji pytań wzbudzających racjonalną potrzebę;
 • wiedzę, jak zachęcić klienta do tzw. „kontynuacji” i jaką jej formę wybrać;
 • wiedzę, jak informować klienta o ryzyku i budować zaufanie;
 • wiedzę, jak edukować klienta, by był rzecznikiem produktu/usługi wewnątrz organizacji;
 • wiedzę, jak przygotować atrakcyjną ofertę i zwiększyć szansę na udaną transakcję.

Szkolenie "Sprzedaż na miarę Nobla"

Pojęcie „języka korzyści” zna niemal każdy kto miał okazję pracować w sprzedaży. Czy może być coś skuteczniejszego od dopasowania argumentów do potrzeb naszego klienta? Okazuje się, że tak. Co więcej – odkrycia w dziedzinie ekonomii, które leżą u podstaw tego szkolenia sprawiły, że ich autorzy otrzymali za nie nagrodę Nobla.

Uczestnicząc w szkoleniu handlowiec:

 • wiedzę o czynnikach wpływających na podejmowanie decyzji konsumenckich;
 • wiedzę o wadach języka korzyści;
 • wiedzę na temat tzw. „teorii perspektywy”;
 • gotowe narzędzia bazujące na teorii perspektywy pozwalające na skuteczne argumentowanie w rozmowie z klientem.

Szkolenie "Nie ma trudnych klientów"

Określenie „trudny klient” na stałe weszło do słownika działów sprzedaży i obsługi klienta. Czy słusznie? Według nas nie ma trudnych klientów, są jedynie tacy, którzy mają większe wymagania. Dzięki temu szkoleniu nauczysz się, jak tym wymaganiom sprostać.

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • świadomość wpływu jakości obsługi na wynik finansowy firmy;
 • wiedzę o kluczowych przyczynach niezadowolenia – wynikających z działań firmy, działań przedstawiciela i tych wynikających z predyspozycji  samego klienta;
 • wiedzę, jak szybko zebrać informacje i kierować rozmową;
 • narzędzia pozwalające załagodzić emocje klienta;
 • metody pozwalające kontrolować własne emocje;
 • poczucie ważności i sensu wykonywanej pracy.

DLA ZESPOŁU

Szkolenia rozwijające kompetencje efektywnej pracy w zespole.

W biznesie najlepszych efektów dostarczają skutecznie działające zespoły. Doskonale obrazuje to cytat Stevena Jobsa:

“Moim biznesowym wzorcem jest zespół The Beatles. Składał się on z czterech mężczyzn, którzy nieustannie pilnowali siebie nawzajem. Dodatkowo balansowali swoje niedoskonałości, co w efekcie sprawiało, że jako zespół byli świetni, a w pojedynkę artystycznie niewystarczający. Tak właśnie widzę biznes. Świetne rzeczy w biznesie nigdy nie mają jednego autora. Najdoskonalsze produkty, są dziełem zespołu ludzi.”

– Steve Jobs – Wywiad dla 60 Minutes, 2003

Szkolenie "X, Y, Z - razem czy osobno?"

Kiedy w jednym miejscu spotykają się różne osobowości, potrzeby i dążenia, nietrudno o sytuacje niezręczne lub nawet konfliktowe. Współpraca międzypokoleniowa staje się obecnie jednym z najbardziej palących wyzwań. Bo jak pogodzić ludzi, którzy swoją wiedzę zdobywali w bibliotekach z osobami, które cały świat mają na wyciągnięcie smartfona?

Uczestnicząc w szkoleniu Twój zespół zyska:

 • wiedzę na temat różnic międzypokoleniowych, w tym także różnic komunikacyjnych;
 • większą świadomość i wrażliwość na potrzeby osób z różnych pokoleń;
 • wiedzę, jak praktycznie możecie wykorzystać potencjał doświadczenia różnych pokoleń w zbudowaniu zgranego zespołu;
 • poczucie odpowiedzialności za wyniki i wizerunek całego zespołu.

Szkolenia z zakresu budowania zespołu

Przewagą pracy w zespole jest synergia – możliwość wykorzystania umiejętności każdej z tworzących zespół osób lepiej niż gdyby działały indywidualnie. Zanim w grupie pojawi się skuteczne współdziałanie, wysoki poziom zaufania i zdolność do zespołowego uczenia się może minąć znacząca ilość czasu. Celem niniejszych szkoleń jest przyspieszyć ten proces dostarczając uczestnikom doświadczeń i narzędzi możliwych do wykorzystania w codziennej pracy w grupie.

Uczestnicząc w szkoleniu Twój zespół:

 • rozwinie wiedzę o tym jak dostrzec i przełamać mechanizmy utrudniające współdziałanie i grupowe rozwiązywanie problemów;
 • nauczy się szybciej mobilizować się w sytuacji zmiany;
 • nauczy się szybciej i trafniej opracowywać rozwiązania problemów;
 • nauczy się skuteczniej wykorzystywać indywidualne umiejętności członków zespołu;
 • pozna narzędzie wspomagające analizę i wyciągania wniosków z uzyskanych rezultatów pracy grupowej;
 • zyska dobre podstawy do dalszego budowania odpowiedzialności, zaufania i lojalności.

Szkolenie "Komunikacja w organizacji"

Jednym z podstawowych warunków pracy zespołowej jest komunikacja. Trudności komunikacyjne mogą pojawić się już w niewielkich – 3-5 osobowych zespołach. Jakie informacje i kiedy należy przekazywać? Które powodują „szum komunikacyjny”? Jak uniknąć błędów i niepotrzebnych emocji? Celem niniejszego szkolenia jest poznanie przez uczestników dobrych praktyk w zakresie komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami.

Uczestnicząc w szkoleniu Twój zespół:

 • Dokona analizy procesu komnikacji wewnętrznej;
 • ustali priorytety komunikacyjne wewnątrz- i pozazespołowe;
 • określi sposób wykorzystania mediów komunikacji, sposobu formułowania komunikatu i oczekiwanego czasu przepływu informacji;
 • dowie się, jakie „warstwy” ma komunikat (model von Thun’a);
 • pozna typowe bariery komunikacyjne i przyczyny powstawania nieporozumień;
 • nauczy się wykorzystywać model pełnej ekspresji i udzielać informacji zwrotnej.

TRAINING EXPERT PARTNER I WSPARCIE MERYTORYCZNE

Elastyczne rozwiązania w zakresie współpracy z trenerem i wsparcia merytorycznego działu szkoleń w Twojej firmie

WSPARCIE DZIAŁÓW SZKOLEŃ

Oferujemy wsparcie merytoryczne wewnętrznym działom szkoleń. Zrealizujemy audyt i przedstawimy raport z sugestiami dotyczącymi potrzeb rozwojowych trenerów, a także możliwych usprawnień w procesach i pracy projektowej.

Udzielimy wsparcia merytorycznego trenerom podczas szkoleń grupowych lub indywidualnych sesji z mentorem. Dostarczymy trenerom udokumentowanej wiedzy i narzędzi, które będą mogli powielać szkoląc wewnątrz organizacji.

Na bazie metodologii Skill Flow Design™ pomożemy opracować procedury diagnozy potrzeb edukacyjnych organizacji i narzędzia do badania efektywności działań rozwojowych.

TRAINING EXPERT PARTNER

Usługę Expert Training Partner dedykujemy każdej organizacji, która potrzebuje systematycznie realizować od 2 do 8 dni szkoleniowych miesięcznie bez konieczności zatrudniania trenera na etat lub chce okresowo zwiększyć wydajność pracy działu szkoleń.

W ramach usługi zapewniamy Państwu trenera, który w ramach miesięcznego abonamentu zrealizuje zakontraktowaną liczbę dni szkoleniowych. Trener zapewni potrzebne do szkoleń materiały, know-how, zadba o elementy diagnozy i oceny efektywności szkolenia.

Expert Training Partner daje większą elastyczność współpracy niż zatrudnienie trenera wewnętrznego jednocześnie generując mniejsze koszty niż zamówienie cyklu szkoleń zewnętrznych.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu - napisz lub zadzwoń.

telefon:

+48 886 082 246

email:

e-biuro@skillcase.pl

Formularz kontaktowy

(Dla ułatwienia kontaktu w treści wiadomości możesz wpisać również swój numer telefonu)