Karol Fjałkowski

Trener

Doradca, trener biznesu. 

Ekonomista, doświadczony nauczyciel akademicki, były wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca ekonomii i etyki biznesu dla studiów I i II stopnia różnych kierunków, m.in. w ramach programu magisterskich studiów menedżerskich MBA.

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu ekonomicznych metod przewidywania ludzkich zachowań i projektowania instytucji. Uczestnik prac Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

Pracuje w oparciu o metodologię ekonomicznej analizy zachowań ludzkich Gary’ego S. Beckera – laureata Nagrody im. Nobla z dziedziny ekonomii, autora pojęcia „kapitał ludzki”.

Pracuje w językach polskim i angielskim. Certyfikowany najwyższym stopniem w skali biegłości językowej Cambridge – Certificate of Proficiency in English.