Karol

„W ramach projektu, (…) zostały opracowane standardy obsługi klienta i rozmowy sprzedażowej. (…) Łącznie grupa pracowników objętych projektem liczyła 29 osób.
Pracownicy chętnie brali udział w szkoleniach i aktynie udzielali się przy opracowaniu standardów.
Projekt zakończył się badaniem typu „tajemniczy klient”, które pokazało, że standardy zostały wdrożone skutecznie.”

Evidence based

Pracujemy w nurcie "evidence based" czyli praktyk opartych na dowodach.

Szkolenia "evidence based" to takie   w których przekazujemy uczestnikom najpewniejszą dostępną wiedzę, rozprawiamy się z mitami i używamy metod, które pozwolą skutecznie osiągnąć postawione wraz z naszymi klientami cele szkoleniowe.

Więcej o nurcie "evidence based" czyli praktyk opartych na dowodach i "evidence based management" czyli zarządzania opartego na dowodach przeczytasz na naszym blogu:

"Zarządzanie oparte na dowodach cz. 1 - dowody"

x
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn